APORTEM LA NOSTRA
EXPERIÈNCIA A
EMPRESES I INSTITUCIONS
PER A BUSCAR SOLUCIONS
CREATIVES I INNOVADORES
ORIENTADES A
CREAR VALOR PELS
NOSTRES CLIENTS

COL·LABOREM AMB ELS NOSTRES CLIENTS.
TOTA LA NOSTRA EXPERIÈNCIA A LA SEVA
DISPOSICIÓ PER A CONSTRUIR EL FUTUR

Oferim serveis d’assessoria, disseny, planificació, desenvolupament i gestió de destinacions, territoris, i projectes en els sectors de turisme, oci i entreteniment. Som experts en avaluar, crear o millorar projectes i negocis basats en el temps lliure de les persones, oferint solucions innovadores i creatives a les empreses, destinacions i institucions amb les que treballem. Generem i participem en iniciatives rentables i responsables pel promotor, públic o privat, i sostenibles pel territori en el que s’implanten.

PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT

El Territori és el principal factor de competitivitat turística, i és un element difícilment reciclable. És necessari que el seu desenvolupament i els usos que s’implantin en el mateix generin un model sostenible que permeti la creació de riquesa local i un flux sostingut de visitants al llarg del temps.

 • Visió global, adaptada a la realitat territorial, econòmica
  i política de la destinació.
 • Visió econòmica de les actuacions, amb criteri de control
  i retorn en sentit ampli.
 • Visió integradora dels diferents nivells de l’administració pública
  i del que és públic i el que és privat.
 • Capacitat d’aportar inversió i operadors al territori.
 • Capacitat de redistribuir la riquesa generada per
  l’activitat turística.

Plans de desenvolupament territorial

Visió
Territorial
On estic.
Quines capacitats tinc.
Visió
Turística
Què sóc.
Què puc oferir.
Visió
Econòmica
De quins recursos
disposo.
Quin retorn vull.
Visió
Sostenible
Com ho haig de fer.
Com em beneficia
com a destinació.
Visió
Tecnològica�
De quines eines
disposo.

GESTIÓ
DE DESTINACIONS

Gestió d'una destinació turística

Administració
Promoció
Gestió
Governança

La gestió ha de permetre ordenar les funcions del que és públic, prioritzar-les i enfocar-les a l’obtenció de resultats concrets i mesurables i, sobretot, a la millora de la destinació com a àmbit de vida pels residents i visitants.

PROJECTES EMPRESARIALS

Tenim capacitat per posar en marxa iniciatives singulars, pròpies o de tercers, en les que aportem les nostres idees, la nostra capacitat de conceptualitzar i la nostra determinació per a portar endavant projectes amb personalitat pròpia i alt valor afegit, des del seu naixement fins a la seva introducció al mercat, passant per la seva estructuració i finançament.

 • Identificació i desenvolupament de projectes territorials estratègics.
 • Generació de Plans de Negoci:
  Master-Business&Management - Sustainability Plans.
 • Generació d’estratègies de negociació amb els grups d’interès.
 • Esquemes de finançament i d’entrada de socis.
 • Quantificació dels beneficis generats per la destinació
  i els seus habitants.

Pla integral

Master
Plan
Concepte
Disseny
Atractivitat
Eficiència operativa
Adaptació amb el territori
Adaptació de les unitats
de negoci
Business &
Management Plan
Mercat potencial
Preus
Attendance
Inversió
Compte d’explotació
Finançament
Estructura de gestió
Comercialització
Retorn de la inversió
Sustainability
Plan
Creació d’ocupació
Integració grups d’interès
Impacte econòmic
Ús eficient recursos
Tecnologies constructives
Potenciació caràcter
i recursos locals
Distribució riquesa

ELS NOSTRES CLIENTS

EL NOSTRE EQUIP

Angel Díaz

President

Més de 25 anys d'experiència
en el sector turístic i de l'oci.
Especialitzat en conceptualització, desenvolupament i viabilitat
de territoris i grans projectes.
Llicenciat en Biologia
Màster en Economia
i Adreça d'empreses, IESE
Màster en Direcció i gestió
d'empreses Turístiques, ESADE
Programa Executiu d'Adreça d'empreses Immobiliàries, INSTITUT D'EMPRESA

Ana Rivero

Directora

Més de 25 anys d'experiència
en el sector turístic.
Especialitzada en gestió, màrqueting i comercialització turistica.
Llicenciada en Dret

Iván Álvarez Carlos Álvaro Patricia Català Albert Domingo Montse García
Camila Maella Núria Riart Meritxell Salvans Núria Solé